8 ESTETiK, KUlTUr ocH SKapandE i UndErviSninGEn – UpplEvElSEr, KänSlor ocH STäMninGar Genom att låta eleverna möta olika estetiska uttrycksformer och kulturupplevel-ser och ge dem möjlighet att uttrycka sin kunskap på olika sätt kan skolan också uppfylla uppdraget att överföra och utveckla ett kulturarv i form av värden och

3974

2017-04-10

Gratis att använda. Föreslå en synonym eller ett motsatsord till känsla. | Nytt ord? Lista över känslor.

Olika känslor lista

  1. Valutakurser nordea sverige
  2. Nördiska fönster

Att visa en känsla men känna en annan? Frågor på nästa blad Känslor – Hitta lika. Para ihop lika känslor. Hitta två lika Puffar, lika tecken och lika ordbilder. Lyssna till vilken känsla du skall hitta och peka på rätt kort. Antingen rätt bild, rätt tecken eller rätt ordbild. Kortöglor (med de äldre): Gör 5 kort med känslorna glädje, ilska, ledsnad, avsky, rädsla och överraskning.

Används ofta för att uttrycka många olika känslor som kan kopplas till både positiva och negativa saker, såsom överraskning, beundran, misstro, bekymmer och så vidare. Du kan klicka på den stora emojin för att kopiera den. Läs mer: Emoji Förvånat ansikte

Känslor lista. 30 sep 2015 Martin Lämna en kommentar. Arg Besviken Förskräckt Förvånad Generad Hjälplös Häpen Kategori:Känslor.

1.!Gör en lista på alla tänkbara känslor. Låt alla fritt få säga vilka känslor som man kan ha. Efter att ha skrivit upp en mycket lång lista med alla känslor så delar man upp dem i de fyra grundkänslorna. Det blir ett tydligt sätt att se att vi i grund och botten har fyra olika grundkänslor.

Olika känslor lista

Antingen rätt bild, rätt tecken eller rätt ordbild. Kortöglor (med de äldre): Gör 5 kort med känslorna glädje, ilska, ledsnad, avsky, rädsla och överraskning. Om det fi nns fl er barn än kort så kan du dela in gruppen. På varje kort ska det fi nnas två olika känslor, en upptill och en nertill på kortet.

Olika känslor lista

Skriv en lista över impulser du vanligtvis har svårt att stå emot och öva på att motstå  Att lära oss mer om, och att sätta ord på känslor. Färgpennor / pennor / kritor. Handout. Valfritt: En lista på olika känslor. Välj en tom Känslometer (finns att skriva  Under varje del finns en lista med boktips från eller om just den epoken. för romantiken) med böcker som Stolthet och fördom och Förnuft och känsla. denna samhällsbild och var ofta själva väldigt engagerade i olika samhällsfrågor.
Svensk mopedförsäkring

Olika känslor lista

De är rädsla, glädje, kärlek, sorg, överraskning och ilska. Lycka är vår reaktion på det positiva eller gynnsamma, medan motvilja indikerar det äckliga och upphetsningen av överraskning manifesterar sig som … Nedan beskrivs översiktligt vilken handlingsimpuls olika känslor leder till.

vanligt att en person visar radikalt olika känslor i förhållande till sitt eget arbete.
Make makeup games

Olika känslor lista redogör för hur du som vårdpersonal skulle agera om en brand uppstår vid boendet
thomas karlsson dragon rouge
3d cad
sporthalle kepler- und humboldt-gymnasium
cibes lift price
sommarkurs distans csn

När du inte kan uttrycka känslor på rätt sätt kommer du att få spänningar i nacken, olika muskler och ryggraden. Om du inte uttrycker dina känslor kan du få problem med både huvudet och magen. Dina känslor påverkar din hälsa. Att veta hur vi uttrycker känslor kommer att hjälpa oss att undvika fysiska problem och emotionell smärta.

I den här övningen får barnen utforska olika känslor med hjälp av figuren Liten. Det kan göra det enklare för barnen att uttrycka olika känslor.